Historia 

Sveriges Scoutförbund fattade år 1947 beslutet att uppföra en fjällstuga på Mullfjället. Detta efter att Percy Hallencreutz då varande distriktschef i Jämtland- Härjedalens scoutdistrikt och kårchef i Åre scoutkår hade jobbat för att denna skulle hända.

 

Percy ville därigenom skapa ett centrum för vinterutbildningen av ledare och dessutom möjliggöra förläggning av scoutgrupper, som önskade bedriva vinterscouting. Hans vision kunde bli verklighet då kyrkvärden och hemmansägaren Torsten Andersson och hans fru Brita donerade ett markområde till scoutförbundet på 4,4 hektar 1 mars 1951.

Stugan uppfördes på Mullfjällets sydvästliga sluttning, 3 km från Duveds järnvägsstation. Bygget av Mullfjällsstugan lät inte vänta på sig utan påbörjades i december samma år. Redan 24 mars 1952 stod den klar för invigning.

Några år senare 1956 byggde Kungliga Jämtlands fältjägarregemente en traktorväg upp till stugan.
1983-84 gjordes en stor om- och tillbyggnad av stugan, som därefter återinvigdes Mullfjällstationen 25 augusti 1984.

Ända sedan Mullfjällstationen byggdes har hela familjen Anderson varit engagerad i driften av stationen och legat dem varm om hjärtat. Då 68 år senare, 2019 tackades Bertil Andersson, Torsten och Brita Andersson son av som stugfogde. I sammanband med detta tilldelades Bertil Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj.

 

Bilden till höger är tagen vid invigningstillfället 1952.

Bilden till höger är tagen vid invignings tillfället 1952.